x
 
Kích sóng Wifi: Tăng khả năng bao phủ của wifi lên nhiều lần, đến mọi ngõ ngách của nhà bạn.
Siêu thị kích sóng đa dạng mẫu mã, băng tần kép 5Ghz tốc độ siêu khoẻ.

Facebook

Website

x