x
 

Caddybay là thiết bị biến ổ dvd của laptop thành chỗ lắp ổ cứng, thường được dùng khi muốn lắp thêm ổ cứng cho laptop hoặc nâng cấp ổ cứng lên ổ SSD

Facebook

Website

x