Chuyên cung cấp cục sạc Samsung 5V 1A Chính hãng dùng cho các dòng máy Samsung:

Cục Sạc Samsung 5V 1A Chính Hãng