Cáp chuyển đổi tín hiệu giữa các chuẩn Displayport, Hdmi, VGA, Mini DVI, USB, AV.